Αρχείο κατηγορίας Γεωργικές προειδοποιήσεις

Ρυθμίσεις πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από 26 Νοεμβρίου 2015.

 • Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση τους.
 • Ο αγοραστής γεωργικών φαρμάκων (φ.π) επαγγελματικής χρήσης στον οποίο μπορεί να εκδοθεί η συνταγή μπορεί να είναι:
  Α. Φυσικό πρόσωπο, κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
  Β. Φυσικό πρόσωπο κάτοχος τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ.8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́1883),επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.
  Γ. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών, για λογαριασμό των οποίων ένα ή περισσότερα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» στην οποία εισέρχεται με τους κωδικούς του, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (φ.π) που αγοράζουν.

Μετά τις 31-12-2017 τυχόν πώληση χωρίς έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο για ενημέρωση :
Τηλέφωνο: 2752026241
Email: pkpfkpen@otenet.gr
Ναύπλιο 23-10-2017

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΣΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΔΩ ολόκληρο το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Γεωργικές προειδοποιήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ρυθμίσεις πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ:(Pseudomonas savastanoi)

Ασθένεια με χαρακτηριστικό σύμπτωμα το σχηματισμό εξογκωμάτων (όγκων) σε κλαδιά, μεγαλύτερους κλάδους,στον κορμό και σπανιότερα στα φύλλα (νεύρα ή μίσχο). Όταν επικρατεί υγρός καιρός μεταφέρεται το
βακτήριο με το νερό από τα καρκινώματα σε ανοικτές πληγές και μολύνει άλλα μέρη του δέντρου ή γειτονικά δέντρα. Έντονης μορφής εκδήλωση της ασθένειας παρουσιάζει ξήρανση κλαδιών και εξασθένηση των δέντρων.
Η ποικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι ιδιαίτερα ευπαθής στο βακτήριο.

Οδηγίες:

  Λήψη προλη̟τικών μέτρων για την αποφυγή νέων μολύνσεων:

 • Επιλέγετε υγιή δενδρύλλια στην εγκατάσταση νέου ελαιώνα.
 • Προσβεβλημένα κλαδιά με όγκους πρέπει να αφαιρούνται με ξηρό καιρό στο κλάδεμα και να καίγονται, ιδιαίτερα στα νεαρά δέντρα που η ασθένεια εξελίσσεται γρήγορα. Το κάψιμο των κλαδιών απαγορεύεται κατά τους θερινούς μήνες.
 • Αποφεύγετε να κλαδεύετε με υγρό ή βροχερό καιρό. Φροντίζετε να αποφεύγονται τραυματισμοί του φλοιού των κλάδων. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται σε οινόπνευμα εμπορίου 70% ή διάλυμα χλωρίνης 5-10% σε νερό. Οι μεγάλες τομές να καλύπτονται με πυκνό βορδιγάλειο πολτό (διάλυμα %).
 • Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά από κλάδεμα, ανοιξιάτικο παγετό ή χαλαζόπτωση, ιδιαίτερα στις υγρές περιοχές (βορδιγάλειος πολτός, οξυχλωριούχος χαλκός, υδροξείδιο του χαλκού, τριβασικός θειικός χαλκός).

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε περισσότερα στο δελτίο της 26-02-2018: Δελτίο της 26-02-2018

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις, Ελαιοκαλλιέργεια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά – 19-10-2017

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: (Pseudomonas savastanoi)
Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους μεγάλους κλάδους, στον κορμό και σπανιότερα στα φύλλα. Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και
εξασθένηση των δέντρων.

∆ιαπιστώσεις:
Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή βροχής και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες το βακτήριο μπορεί να προσβάλει τα δέντρα μέσω πληγών που δημιουργούνται συνήθως από παγετό, χαλάζι, δυνατό άνεμο ή μετά από ράβδισμα ή κλάδεμα.

Οδηγίες:
Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:
−Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
−Αμέσως μετά τη συγκομιδή, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.
−Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών στη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφευχθούν νέες μολύνσεις. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά σε διάλυμα οινοπνεύματος ή χλωρίνης 5%.
−Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιμοποιείτε υγιή δενδρύλλια που προέρχονται από φυτώρια που δεν έχουν την ασθένεια.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 19/10/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά – 19-10-2017

Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 29-06-2017

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε όψιμες περιοχές..
Ωίδιο: Σταθερή παρουσία. Ανάγκη συνδυασμένων επεμβάσεων με την ευδεμίδα.
Περονόσπορος: Δυσμενείς συνθήκες. Περιορισμένη εξέλιξη μόνο σε θέσεις με πρωινές δροσιές.
Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.
Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού
Όψιμες περιοχές – Επιτραπέζια : 03 – 04 Ιουλίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται

Ευδεμίδα: Η γενιά που πέρασε εμφάνισε δυναμικούς πληθυσμούς και έκανε ζημιές.
Mια καινούρια γενιά αναμένεται να ξεκινήσει στο επόμενο δεκαήμερο πρώτα από τις πρώιμες – παραλιακές περιοχές.
Oι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 29/06/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 29-06-2017

Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 16-06-2017

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε ενδιάμεση ζώνη-κάτω Μεσσαρά,όψιμες περιοχές.
Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Ευαίσθητα στάδια.
Περονόσπορος: Προσοχή κατά θέσεις και στις περιόδους με έντονες πρωινές δροσιές.
Τζιτζικάκι: Αύξηση πληθυσμών. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα μόνο μετά από έλεγχο.
Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσσαρά
Επιτραπέζια: 18 – 19 Ιουνίου
Όψιμες περιοχές
Επιτραπέζια : 20 – 21 Ιουνίου
Σουλτανίνα – οινάμπελα : 23 – 25 Ιουνίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 16/06/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 16-06-2017