Αρχείο κατηγορίας Αμπελοκαλλιέργεια

Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 10-04-2017

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ*Τα πρώτα βλαστικά στάδια διαφοροποιούνται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι. Στον Πίν.1, σε ένα γενικό κανόνα, δίνονται ενδεικτικά τα βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας και είναι αντιπροσωπευτικά για τα περισσότερα αμπέλια.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ(Plasmopara viticola)
Γενικές πληροφορίες-Διαπιστώσεις:
Για να γίνουν πρωτογενείς μολύνσεις πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα :
επιδεκτική βλάστηση (ξεδιπλωμένα φύλλα), βροχή τουλάχιστον 8-10 χιλ.και θερμοκρασίες πάνω από 10 οC.

ΩΙΔΙΟ:(Erysiphe necator)(χολέρα, σίρικας)
Γενικές πληροφορίες :
Η έγκαιρη αντιμετώπιση των αρχικών μολυσμάτων (βλαστοί σημαίες) είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της ασθένειας.

Οδηγίες :
Υπενθυμίζεται ότι η προστασία πρέπει να ξεκινά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 – 6 εκ.
Σε αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση για ωίδιο να γίνει άμεσα
ένας προστατευτικός ψεκασμός.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 10/04/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κατηγορίες: Αμπελοκαλλιέργεια, Γεωργικές προειδοποιήσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 10-04-2017

Του Αγίου Τρύφωνα του προστάτη των αμπελουργών

Την πρώτη Φεβρουαρίου τιμά η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Τρύφωνα, που έχει καθιερωθεί στην εθιμική λατρεία ως ο προστάτης των αμπελουργών. Ο Άγιος παρουσιάζεται μάλιστα στις νεώτερες λαϊκές αγιογραφίες ως “νέος, αγένειος, σγουρομάλλης, κρατών κλαδευτήρι”, εργαλείο δηλαδή με το οποίο γίνεται η κύρια αμπελουργική εργασία της χρονικής αυτής περιόδου.

Περισσότερα για τον Άγιο προστάτη μας ΕΔΩ: Ο Άγιος Τρύφωνας προστάτης των αμπελουργών

Αν και η Σελήνη τις μέρες αυτές είναι στο γέμισμα, δηλαδή κάθε μέρα η φάση της σελήνης πλησιάζει προς την πανσέληνο, πολλοί αμπελουργοί συνεχίζουν τα κλαδέματα που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο με το φεγγάρι στη χάση του. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν οι δουλειές είναι πολλές και λίγα τα διαλλείματα με καλό καιρό, ευνοϊκό για εργασίες υπαίθρου.

Διαβάστε με προσοχή λοιπόν τις συμβουλές του ΕΡ.Ο.Σ για σωστό κλάδεμα καρποφορίας ΕΔΩ: Κλάδεμα καρποφορίας στα αμπέλι

Κατηγορίες: Αμπελοκαλλιέργεια | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Του Αγίου Τρύφωνα του προστάτη των αμπελουργών

Οργανική λίπανση στο χωράφι μου

Το Το «θαύμα» της κοπριάς

Στη βιολογική αμπελουργία/ελαιοκομία ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία και οι λοιποί πρωταρχικοί στόχοι, όπως τους παραθέτει και ο σχετικός Κανονισμός (ΕΚ) 834/07, πραγματοποιούνται με έναν ή με συνδυασμό από τους εξής τρόπους:

Α) με τη χλωρή λίπανση,
Β) με την ενσωμάτωση στο έδαφος οργανικών υλικών

Α) Χλωρή λίπανση
Θεωρείται παλιά και παραδοσιακή τεχνική. Με τον όρο χλωρή λίπανση εννοούμε τη σπορά στον αγρό ενός η συνδυασμού φυτών συγκεκριμένων οικογενειών, με σκοπό:

– Τη μείωση της αιολικής και υδατικής διάβρωσης του εδάφους
– Την αύξηση της συγκέντρωσης αζώτου και χούμου στο έδαφος
– Τη δημιουργία καλύτερης δομής και ενός πιο ΄΄αφράτου’’ εδάφους
– Την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση κάποιων αγριόχορτων (τα φυτά χλωρής λίπανσης ΄΄πνίγουν΄΄ κάποια ανεπιθύμητα αγριόχορτα, π.χ. αγριοβρώμη)
– Τη μείωση της έκπλυσης των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους σε βαθύτερα στρώματα

Ως φυτά χλωρής λίπανσης μπορούν οι καλλιεργητές να χρησιμοποιήσουν τα: σιτηρά, τριφύλλια, βίκος, μηδική, μπιζέλι, λούπινο, φακή, κτηνοτροφικά κουκιά και ρεβίθια κ.α.
Στην πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως δύο οικογένειες φυτών για χλωρή λίπανση, τα ψυχανθή και τα αγρωστώδη. Κάθε οικογένεια εμφανίζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για την επιλογή των φυτών θα πρέπει να συνεκτιμηθούν διάφοροι παράγοντες.
Η σπορά πραγματοποιείται τέλος φθινόπωρο/αρχές χειμώνα, αναλόγως και με την εποχή συγκομιδής των ελιών.
Μια καλή πρακτική είναι η σπορά του φυτού χλωρής λίπανσης να γίνεται κάθε 2 σειρές (στους γραμμικούς ελαιώνες – αμπελώνες) και στις ενδιάμεσες σειρές να εφαρμόζονται οργανικά υλικά. Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των δύο αυτών μεθόδων θρέψης και η διευκόλυνση της πραγματοποίησης των καλλιεργητικών εργασιών στις ενδιάμεσες σειρές.

Ως ένα σύνηθες παράδειγμα χλωρής λίπανσης στους ελληνικούς αγρούς, αναφέρεται η σπορά τον Δεκέμβριο μήνα μίγματος βίκου και κάποιου αγρωστώδους, π.χ. κριθαριού, σε αναλογία 3:1, με σύνολο σπόρου 8-10 κιλά/στρέμμα και με ελαφριά ενσωμάτωση την άνοιξη, όταν έχει ανθίσει ο βίκος.


Β) Οργανικά υλικά

Με τον όρο οργανικά υλικά εννοούμε τις κοπριές αγροτικών ζώων και τα διάφορα είδη κόμποστ. Θεωρείται απαραίτητη η παρουσία τους, ιδιαίτερα σε αγροκτήματα με χαμηλά επίπεδα οργανικής ουσίας <1%.

Κόμποστ
Κόμποστ είναι το τελικό οργανικό υλικό που προκύπτει από την αερόβια ζύμωση φυτικών ή/και υπολειμμάτων ζωϊκής προέλευσης. Στη δημιουργία του κόμποστ μπορεί να συμμετέχουν και άλλα υλικά, όπως σκόνες πετρωμάτων, στάχτες, φύκια, παλιό κόμποστ κ.α. Υπάρχει πληθώρα εμπορικών κόμποστ στην ελληνική αγορά, θα μπορούσε όμως και ο ίδιος ο βιοκαλλιεργητής να παρασκευάσει δικό του, εκμεταλλευόμενος τα φυτικά και ζωϊκά υπολείμματα που υπάρχουν σε μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του. Τα ελαιόφυλλα που μένουν από τη διαδικασία εξαγωγής του ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία, μπορούν και συστήνεται να συμμετέχουν στο κόμποστ.

Κοπριές αγροτικών ζώων
Ο βιοκαλλιεργητής αμπελιού – ελιάς μπορεί να επιλέξει είτε κοπριά συσκευασμένη από το εμπόριο είτε κοπριά που προέρχεται από μονάδα εκτροφής κοντά στην εκμετάλλευσή του. Υπάρχουν όμως διάφοροι περιορισμοί από τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/07, όπως ότι οι εκτροφές αυτές θα πρέπει να είναι είτε βιολογικές ή τουλάχιστον εκτατικές.

Διαβάστε το άρθρο μας για την οργανική λίπανση: Το θαύμα της κοπριάς

Κατηγορίες: Αμπελοκαλλιέργεια, Άρθρα, Ελαιοκαλλιέργεια, Ενημέρωση | Γράψτε σχόλιο

Πάμε γα πρώιμο τρύγο!

ΡοδίτηςΠάμε γα πρώιμο τρύγο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημερινές μετρήσεις ζαχάρων σε αμπέλια μελών του ΕΡ.Ο.Σ. με διαθλασίμετρο και με μπομόμετρο δείχνουν αρκετά πρώιμη ωρίμανση.
Οι μετρήσεις με το διαθλασίμετρο μέσος όρος:
Σε Μονεμβασιά (Παριανό) 12,5 Βaume, σε Ασύρτικο 12Βaume, σε Ροδίτη 12,5Βaume.
Με το μπομόμετρο 0,5 Baume λιγότερο.

Οι μετρήσεις στα κόκκινα μικρότερες.
Σε Μαντηλαριά (Κουντούρα) 10,5 Baume
Σε Μαύρο Ποταμίσι 11,5 Baume

Συμβουλεύουμε τα μέλη μας και τους φίλους αμπελουργούς να συνεχίσουν τις μετρήσεις και στο χρονικό σημείο όπου οι μετρήσεις θα είναι σχεδόν ίδιες για 2-3 ημέρες και οχι παραπάνω από 12,5 Beume για τα λευκά να τρυγήσουν αμέσως!
Εφέτος θα έχουμε τρύγο για πρώτη φορά πριν τις 15 Αυγούστου.

Κατηγορίες: Αμπελοκαλλιέργεια | Γράψτε σχόλιο

Πρώιμη έναρξη περκασμού ή «γυάλισμα» στα σταφύλια


Ο περκασμός άρχισε
Ο φετεινός χειμώνας με τις ελάχιστες βροχές και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, είχε έως σήμερα δύο σημαντικά για την αμπελοκαλλιέργεια αποτελέσματα.
Η πρώτη διαπίστωση έγινε με την παρατήρηση την περασμένη Άνοιξη αυξημένης ανθοφορίας με καλή καρπόδεση, η οποία οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγή εφέτος. Το παράδοξο αυτό γεγονός – λίγες βροχές αυξημένη καρπόδεση – εξηγείται μόνο με την άνοδο του μέσου όρου θερμοκρασίας την άνοιξη, χωρίς απότομους παγετούς που θα την καθυστερούσαν.

Η δεύτερη διαπίστωση γίνεται αυτές τις μέρες με τον πρώιμο περκασμό που παρατηρείται σε όλα τα σταφύλια. Τα κόκκινα άρχισαν να παίρνουν σκούρο χρώμα από την μία μέρα στην επόμενη και τα λευκά αποκτούν το κιτρινωπό φλοιό.

Η πρωιμότητα είναι κατά 10 ημέρες περίπου και αυτό μάλλον «προαναγγέλει» και πρώιμο τρύγο. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΡ.Ο.Σ. συμβουλεύει τους αμπελουργούς να ετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα μέσα, αποθήκες, βαρέλια, πατητήρια κλπ και να αρχίσουν τις συχνές μετρήσεις βαθμών BAUME από το τέλος ΙΟΥΛΙΟΥ.

Παρακάτω παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από την περσυνή ανακοίνωση για τον περκασμό, που ήταν στις 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015:
«Τα αμπέλια μπήκαν στην τελική ευθεία προς την ωρίμανση. Η χλωροφύλλη διασπάται και αρχίζει η εμφάνιση χρωματισμού σε κάθε ποικιλία.
Στις μεν ερυθρές ποικιλίες αρχίζει να εμφανίζεται το ανοικτό κοκκινωπό χρώμα, στις δε λευκές, το λευκοκίτρινο χρώμα με παράλληλο μαλάκωμα και διόγκωση των ραγών. Η διόγκωση των ραγών δημιουργείται από τη μαζική είσοδο των σακχάρων. Αυξάνεται έτσι η οσμωτική πίεση με συνέπεια την είσοδο νερού στις ράγες.»

Διαβάστε ολόκληρο το περσυνό άρθρο μας: Έναρξη περκασμού ή «γυάλισμα» στα σταφύλια

Κατηγορίες: Αμπελοκαλλιέργεια | Γράψτε σχόλιο