Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 19-04-2017

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ*Τα πρώτα βλαστικά στάδια διαφοροποιούνται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι. Στον Πίν.1, σε ένα γενικό κανόνα, δίνονται ενδεικτικά τα βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας και είναι αντιπροσωπευτικά για τα περισσότερα αμπέλια.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 19/04/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Μετά από βροχές επαναλαμβάνονται οι ψεκασμοί.

Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος με καθημερινή επιθεώρηση στο αμπέλι, για να αφαιρεθούν οι άχρηστοι νέοι βλαστοί, επειδή το αραιό φύλλωμα επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό τους.

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.