Πρόγραμμα Βιολογικής φυτοπροστασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΧΘΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Λήθαργος Διαχειμάζοντα έντομα, Φόμοψη Αζαδιραχτίνη, Πύρεθρο, Βορδιγάλειος πολτός
Μήκος βλαστών 1-2εκ. Τετράνυχοι, Ωίδιο Βρέξιμο θειάφι 02 – 0,4%
Μήκος βλαστών 8-10εκ. Τετράνυχοι, Ωίδιο Βρέξιμο θειάφι 02 – 0,4%
Μήκος βλαστών 10-30εκ Περονόσπορος Βορδιγάλειος πολτός 0,4%
Μετά από 10 μέρες Ωίδιο Βρέξιμο θειάφι 0,4%
Μπουμπούκι μούρο Περονόσπορος, Ωίδιο Βορδιγάλειος πολτός 0,4%, Βρέξιμο θειάφι 0,4%
Άνθηση Ωίδιο Θειάφισμα σκόνη 3kg σκόνη ανά στρέμμα
Καρπόδεση Περονόσπορος, Ωίδιο Βορδιγάλειος πολτός 0,4%, Βρέξιμο θειάφι 0,4%
Ρόγα μέγεθος μπιζελιού Ευδεμίδα, Περονόσπορος, Ωίδιο Βάκιλλλος Θουριγγίας, Βορδιγάλειος πολτός 0,6%, Βρέξιμο θειάφι 0,2%
Στάδιο γιαλίσματος Ευδεμίδα, Περονόσπορος, Ωίδιο, Βοτρύτης Βάκιλλλος Θουριγγίας, Βορδιγάλειος πολτός 0,5% – 0,6%, Βρέξιμο θειάφι 0,2%, Trichoderma
Στάδιο Ωρίμανσης Ευδεμίδα, Βοτρύτης Βάκιλλλος Θουριγγίας, Trichoderma
Μετά από χαλάζι Λευκή σήψη Βορδιγάλειος πολτός 0,5%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παραπάνω πρόγραμμα ψεκασμών προσαρμόστηκε ανάλογα με τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκεςως προς τα στάδια και την εποχή επέμβασης. Συστήνουμε την αποφυγή οποιασδήποτε επέμβασης εάν δεν είναι αναγκαία επέμβασης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ
“Η τέχνη της Αμπελουργίας – Αμπέλι Οινοποιίας”