Δενδροκομία

Ο ΕΡ.Ο.Σ. αν και έχει βασικά ενδιαφέροντα καλλιεργιών το Αμπέλι και την Ελιά και φυσικά την Οινοποίηση, σε αυτή την σελίδα θα δημοσιεύουμε τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις που έχει την καλοσύνη να μας στέλνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου και αφορούν την Δενδροκομία, επειδή σχεδόν όλα τα μέλη μας και πολλοί φίλοι και επισκέπτες, έχουν και φροντίζουν οπωροφόρα δέντρα.

Οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις είναι πολύτιμος σύμβουλός μας με την λεπτομερή περιγραφή των ασθενειών και των εχθρών των καλλιεργιών και φυσικά με τις κατατοπιστικές εικόνες τους.

Διαβάστε με προσοχή όλα τα τεχνικό δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, που αφορούν την Δενδροκομία: