Πίνακας αντιστοίχισης βαθμών Μπωμέ(Baume) με τον δυναμικό αλκοολικό βαθμό

Μέτρηση βαθμών Μπωμέ Η μέτρηση του μπωμέ ενός μούστου είναι η πιο συχνή μέτρηση στην ερασιτεχνική οινοποίηση.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την σχέση του βαθμού μπωμέ και του δυναμικού αλκοολικού βαθμού δηλαδή του αλκοολικού βαθμού που πιθανόν θα έχει το τελικό προϊόν (το κρασί) που θα προκύψει από την πλήρη ζύμωση των σακχάρων του μούστου.

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο ο κτηθείς αλκοολικός βαθμός (ο πραγματικός δηλαδή αλκοολικός βαθμός του κρασιού) πολλές φορές διαφέρει από τον δυναμικό αλκοολικό βαθμό που υπολογίζουμε μέσω της μέτρησης του μπωμέ.

Μια δεύτερη υπενθύμιση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι ο παρακάτω πίνακας ισχύει όταν η μέτρηση του μπωμέ γίνεται στους 20 οC. Αν γίνει σε άλλη θερμοκρασία , κάτι που συμβαίνει συχνά , θα πρέπει να γίνει αναγωγή της μέτρησης του μπωμέ στους 20 οC.

Πρακτικά για κάθε 2 βαθμούς πάνω από τους 20 προσθέτουμε 0,1 στην ένδειξη του μπωμόμετρου και για κάθε 2 βαθμούς κάτω από τους 20 αφαιρούμε 0,1 από την ένδειξη του μπωμόμετρου

π.χ. Έστω ότι μετρήσαμε το μπωμέ στους 24 βαθμούς Κελσίου και το βρήκαμε 13,1. Το μπωμέ στους 20 oC θα είναι 13,3 και σύμφωνα με τον πίνακα ο δυναμικός αλκοολικός βαθμός του κρασιού που θα προκύψει θα είναι 13,9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΜΠΩΜΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

ΜΠΩΜΕ/BAUME (20 οC) ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (%vol)
10 9.9
10.1 10.05
10.2 10.2
10.3 10.3
10.4 10.4
10.5 10.45
10.6 10.6
10.7 10.7
10.8 10.90
10.9 11.00
11 11.1
11.1 11.2
11.2 11.3
11.3 11.4
11.4 11.55
11.5 11.65
11.6 11.8
11.7 11.95
11.8 12,05
11,9 12,15
12 12,2
12,1 12,35
12,2 12,5
12,3 12,6
12,4 12,8
12,5 12,9
12,6 13,0
12,7 13,1
12,8 13,2
12,9 13,3
13 13,5
13,1 13,6
13,2 13,8
13,3 13,9
13,4 14
13,5 14,15
13,6 14,3
13,7 14,45
13,8 14,5
13,9 14,6
14 14,7
14,1 14,85
14,2 14,95
14,3 15,1
14,4 15,2
14,5 15,4
14,6 15,5
14,7 15,65
14,8 15,8
14,9 15,95
15 16,00

ΠΗΓΗ: Πίνακας βαθμών Μπωμέ/Αλκοολικών βαθμών