Ποιοί είμαστε

Ο Ερασιτεχνικός Οινοελαιουργικός Σύλλογος Μυκονίων (ΕΡ.Ο.Σ.), έχει ιδρυθεί το έτος 2002 και από τότε, όλα αυτά τα χρόνια, δραστηριοποιείται συνεχώς με την συμπαράσταση των μελών και των φίλων μας.

Οι κύριοι σκοποί μας είναι η προώθηση της παραδοσιακής καλλιέργειας των ντόπιων ποικιλιών της αμπέλου και η διάδοση εκ νέου της ελαιοκαλλιέργειας στη Μύκονο. Οι δραστηριότητές μας σχεδιάζονται πάντοτε με γνώμονα την διάσωση του Μυκονιάτικου αμπελώνα με τις διάφορες και σχετικά σπάνιες πλέον γηγενείς ποικιλίες, ώστε να μην χαθούν για πάντα.

Η δράση μας σχετίζεται επίσης με την διατήρηση της πολιτιστικής νησιώτικης παράδοσης, μέσω της ανάδειξης παλαιών πατητηριών, παλαιών αμπελώνων, κτισμάτων και εργαλείων που έχουν σχέση. Είναι εξαιρετικής σημασίας για μας, η διαπίστωση οτι οι δραστηριότητές μας βρίσκουν ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές στη Μύκονο και νέοι ερασιτέχνες καλλιεργητές συμμετέχουν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών μας, διοργανώνουμε αρκετές φορές κάθε χρόνο, επιμορφωτικά σεμινάρια για την διδαχή ακόμη και των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων που αφορούν τις καλλιέργειες της αμπέλου και της ελιάς, προσκαλώντας για τον σκοπό αυτόν, ειδικούς γεωπόνους, οινολόγους, οινοπαραγωγούς και οινογεύστες. Στα σεμινάρια γίνεται ανοικτή πρόσκληση προς όποιον επιθυμεί να τα παρακολουθήσει δωρεάν και οχι μόνο τα μέλη μας.

Για την προώθηση της καλλιέργειας των γηγενών ποικιλιών αμπέλου, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προωθήσει ένα πρόγραμμα παραγωγής ελεγμένης ποιότητας και υγείας φυτωρίων, με μπόλια που προέρχονται από δικά μας κλήματα και έχουν εμφυτευτεί σε αμερικάνικα “υποκείμενα” που είναι ανθεκτικά στην φυλλοξέρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν διανεμηθεί σε Μυκονιάτες αμπελουργούς, περισσότερα από 30.000 έρριζα φυτά αμπέλου, πάντοτε από γηγενείς ποικιλίες. Επίσης έχουν διανεμηθεί πάνω από 10.000 μικρές ελιές και σήμερα αρκετοί Μυκονιάτες έχουν λάδι δικής τους παραγωγής.

Βασική μας επιδίωξη και κατάκτηση συγχρόνως είναι οτι όλες οι εκδηλώσεις μας, είτε αφορούν σεμινάρια επιμορφωτικά είτε πρόκειται για συνελεύσεις των μελών μας, συνοδεύονται πάντα από παραδοσιακό γλέντι με γευσιγνωσία της δικής μας παραγωγής κρασιών και με σπιτικά φαγητά. Ετσι αισθανόμαστε εμείς την σφυρηλάτηση των προσωπικών μας σχέσεων σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον που αλλοιώνεται καθημερινά.

Ο ΕΡ.Ο.Σ. διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανανεώνεται με εκλογές κάθε δύο χρόνια. Όμως σε κάθε συνεδρίασή του γίνεται προσπάθεια να παρευρίσκονται και να λένε την γνώμη τους και άλλα μέλη του συνδέσμου ή παλιά μέλη του Δ.Σ. που έχουν υπηρετήσει τους σκοπούς μας με επιτυχία και διαθέτουν την πείρα.