Ανόργανη Λίπανση

Η ανόργανη βασική λίπανση του αμπελιού γίνεται ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας βλάστησης. Χρησιμοποιούμε πάντα λιπάσματα σύνθετα, με ή χωρίς ιχνοστοιχεία μαγνησίου και βορίου.
Ο λόγος που πρέπει να λιπαίνουμε αργά το χειμώνα, είναι να μην χάνουμε το άζωτο, που περιέχουν τα σύνθετα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε. Ποσότητα στο στρέμμα 65-75 κιλά, ανάλογα το έδαφος. Τρόπος εφαρμογής της λίπανσης. Να γίνεται σπαρτό σε όλο το έδαφος του αμπελιού.

Εάν δεν έχουμε ικανοποιητικούς βαθμούς ζακχάρου κατά το τρυγητό της προηγούμενης χρονιάς, επιβάλλεται η εφαρμογή συμπληρωματικής καλιούχου λίπανσης νωρίς το Δεκέμβριο 40-45 κιλά στο στρέμμα.

Το είδος και οι ποσότητες της βασικής ανόργανης λίπανσης επηρεάζεται και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι:
•Παράγοντες φυτείας: υποκείμενο, ποικιλία, ηλικία, σχήμα διαμόρφωσης.
•Εδαφικοί παράγοντες: ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και τι ποσοστό είναι διαθέσιμο στα κρίσιμα σημεία ανάπτυξης των φυτών.
•Παράγοντες περιοχής: βροχή , θερμοκρασία.

Έτσι, σε ξηρικούς αμπελώνες για την παραγωγή κρασιών ανωτέρας ποιότητας, με τη βασική λίπανση καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου οι ανάγκες της καλλιέργειας σε Ν, Ρ, Κ, Mg και διορθώνονται τυχόν ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία καθώς δεν είναι εφικτή η επιφανειακή εφαρμογή τους.

Αντίθετα, σε αρδευόμενους αμπελώνες και σε υψηλής παραγωγικότητας επιτραπέζιες και σταφιδοποιήσιμες ποικιλίες παρέχονται τον χειμώνα :τα 2/3 της συνολικής απαιτούμενης ποσότητας Ν και Κ και τα 3/4 του Ρ και Mg ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες εφαρμόζονται επιφανειακά στα μεταγενέστερα της άνθισης στάδια, της ταχείας ανάπτυξης των ραγών και της ωρίμανσης ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του υψηλού φορτίου και της συγκέντρωσης ζαχάρων. Ο ακριβής χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων καθορίζεται από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους καθώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής.

Έτσι σε βαριά αργιλώδη εδάφη και σε περιοχές με χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων τα δυσκίνητα στοιχεία Ρ και Κ πρέπει να εφαρμόζονται με ενσωμάτωση νωρίς το χειμώνα (Δεκ. – Ιαν.) ώστε να εκτίθενται στις χειμερινές βροχές που ευνοούν την μετακίνησή τους στο έδαφος. Αντίθετα το Ν, λόγω της μεγάλης κινητικότητάς του πρέπει να εφαρμόζεται αργά το χειμώνα, ή νωρίς την άνοιξη ώστε να αποφεύγονται οι εκπλύσεις του και να είναι διαθέσιμο στα φυτά κατά την περίοδο της ταχείας αύξησης των βλαστών. Η χορήγηση του Αζώτου αργά τον χειμώνα (Φεβρ.)

Η σωστή βασική λίπανση στηρίζεται:

•Στα στοιχεία ανάλυσης του εδάφους.
•Στις επίσημες προτάσεις λίπανσης για την περιοχή.
•Στη θρεπτική κατάσταση του αμπελώνα.(από παρατήρηση και φυλλοδιάγνωση).

Ποσότητες Θρεπτικών που αφαιρεί το αμπέλι για το έδαφος κάθε χρόνο
Για κανονική ανάπτυξη και καρποφορία

Μακροστοιχεία Ιχνοστοιχεία
ΑΖΩΤΟ ( N ) 17 Kg/στρ. ΣΙΔΗΡΟΣ ( Fe ) 50-70 gr/στρ.
ΚΑΛΙΟ ( K2O ) 22 Kg/στρ. ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ( Zn ) 10-20 gr/στρ.
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ( P2O5 ) 6 Kg/στρ. ΜΑΓΓΑΝΙΟ ( Mn ) 8-16 gr/στρ.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ( MgO ) 6 Kg/στρ. ΒΟΡΙΟ ( B ) 8-15 gr/στρ.

Γενική Οδηγία

Το αμπέλι κάθε χρόνο χρειάζεται λίπανση. Αυτή κυμαίνεται για κάθε αμπελώνα. Ένας γενικός κανόνας είναι:

Άζωτο 15-20 μονάδες/στρ Φώσφορος 6-8 μονάδες/στρ.
Κάλιο 18-20 μονάδες/στρ. Mαγνήσιο 6-8 μονάδες/στρ.
  • ΑΖΩΤΟ (Ν) Οι απαιτήσεις του αμπελιού σε άζωτο είναι μεγάλες κατά την ανάπτυξη των νέων βλαστών και κατά τον σχηματισμό των ραγών μετά την καρπόδεση. Κατά την ωρίμανση δεν θα πρέπει να υπάρχει πολύ διαθέσιμο άζωτο στα πρέμνα γιατί νερουλιάζει η ράγα. Το 75% της συνολικής ποσότητας του αζώτου που έχει ανάγκη το αμπέλι απορροφάται από την έναρξη της βλάστησης έως και την άνθηση. Κατά την περίοδο του χειμώνα απορροφάται μόνο το 6%. Τα αμμωνιακά λιπάσματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο και αρκετό νερό για να δώσουν διαθέσιμο άζωτο στα φυτά. Τα νιτρικά λιπάσματα ενεργούν πολύ γρηγορότερα, αλλά ξεπλένονται εύκολα από τις πολλές βροχοπτώσεις.
  • ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P) Η απορρόφηση του φωσφόρου είναι πολύ μεγάλη 90 % από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη άνθηση. Ο φώσφορος είναι απαραίτητος στα νεαρά αμπέλια και η εφαρμογή του καλό θα είναι να γίνεται όπως του καλίου που ακολουθεί.
  • ΚΑΛΙΟ (K) Το 70% της συνολικής ποσότητας καλίου απορροφάται αμέσως μετά την άνθηση και για 3 εβδομάδες. Για ποιοτικά σταφύλια η χορήγηση με υδρολίπανση ή διαφυλλικά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων σε συνδιασμό με τη βασική λίπανση πρέπει να είναι σε αναλογία Ν: Κ = 1: 3 Καλό είναι η βασική λίπανση να τοποθετείται ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης σε βάθος 20 εκ. κατά τον Ιανουάριο στα βαριά εδάφη και κατά το τέλος Φεβρουαρίου στα ελαφρότερα.