Φύτεμα νέου αυτόρριζου αμπελιού με παραμίνα

Ο Γιώργος Ξυδάκης (Γαλάτης) μας δείχνει παραστατικά πως φυτεύει με παραμίνα αυτόρριζα αμπέλια από επιλεγμένες κλιματσίδες. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: