Εχθροί & Ασθένειες

Εχθροί
Οι σημαντικότεροι εχθροί της ελιάς είναι ο δάκος (Οleae Bactrocera), ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae) και το λεκάνιο (Saissetia oleae). Και τα τρία είναι διαδεδομένα ευρέως στην περιοχή της Μεσογείου προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Δάκος Πυρηνοτρήτης Λεκάνιο
Εικόνες: Δάκος – Πυρηνοτρήτης – Λεκάνιο

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους δύο πίνακες που μας έδειξε ο Γεωπόνος κ.Ε.Φίλιας, τους οποίους σχεδίασε για να φαίνονται αναλυτικά και εύκολα όλοι οι κυριότεροι εχθροί και οι ασθένειες της ελιάς, πότε έχουν την μέγιστη δράση τους και ποια μέρη των δέντρων προσβάλλουν.

Πίνακας των κυριοτέρων εχθρών της ελιάς

Πίνακας των κυριοτέρων ασθενιών της ελιάς