Το σεμινάριο για την ελιά του Μαΐου 2011

Ὡς γνωστόν, στίς 27 καί 28 Μαῒου ἐπισκεύθηκε τό νησί μας ο Γεωπόνος Ευάγγ. Φίλιας, καί μάς έκανε ένα διήμερο σεμινάριο γύρω ἀπό τήν καλλιέργεια τής Ελιάς. Ἀκούστηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, ἐκ μέρους του, καί όσοι τά παρακολούθησαν είναι οἱ πιό κατάλληλοι νά μᾶς πούν τίς ἐντυπώσεις πού τούς ἀφησαν, γιά όσα μᾶς ανέλυσε. Κατά πρώτον, ἐκτός ἀπό τήν φύτεψη τών ελαιοδένδρων, μάς μίλησε γύρω από τήν φυτοπροστασία τής Ελιάς καί κυρίως πώς νά προστατεύσωμε τόν καρπό της ἀπό τό πολύ σοβαρό πρόβλημα τού δάκου, πού ἀποτέλεσμα έχει νά είναι ο καρπός υποβαθμισμένος καί νά παίρνωμε κακής ποιότητος λάδι, μετά ἀπό τόσους κόπους πού έχομε κάνει.

Λυπούμαι πού μετά ἀπό κάποιες προσπάθειες πού έγιναν έκ μέρους τού Δ.Σ. τού Συνδέσμου καί άλλων μελλών του φυσικά, δέν προσήλθαν ἀρκετοί ἐνδιαφερόμενοι στήν συνάντητη πού έγινε στό Κοινοτικό κατάστημα τής Ανω Μεράς. Βέβαια πολλοί ίσως νά είχαν εργασίες καί νά έχουν κάποια δικαιολογία, ειναι καί κάποιοι άλλοι πού τά ξέρουν όλα, καί ίσως δέν έχουν ή δέν νιώθουν τήν ανάγκη νά βελτιώσουν τίς γνώσεις τους.

Κατά τήν διάρκεια τής ημέρας τόν ξενάγησα στήν ενδοχώρα τού Νησιού, καί τήν πρώτη μας επίσκεψη τήν κάναμε στόν Ελαιώνα τού Λευτέρη Σικινώτη – Κατενάσου. Πραγματικά ειναι νά θαυμάσει κανείς τόν Λευτέρη μέ τό αποτέλεσμα πού έχει καταφέρει. Βλέποντας αυτόν τόν Ελαιώνα ο Φίλιας, καί θέλωντας νά πεί ένα εύγε στόν Λευτέρη, απευθυνόμενος σέ εμένα μού λέει:
“Αφού έχετε έναν τέτοιο Καλλιεργητή, έμένα γιατί μέ καλέσατε νά έλθω;”
Τότε τού άπάντησα:
“Ο Κατενάσιος ειναι πού μάς εζήτησε νά σάς φέρομε, γιατί αυτό πού κάνει θέλει νά τό κάνει ακόμη καλλίτερο!”
Βέβαια τό εζήτησαν καί άλλοι, αλλά ο Κατενάσιος ήταν από τούς πρώτους όπως καί ο Γεώργιος Δακτυλίδης από τά Χάλαρα, όπου επισκευθήκαμε τήν επομένη τόν Ελαιώνα του, καθώς καί τόν Ελαιώνα τού Δημ. Δακτυλίδη, πού είναι στόν Ορνό.

Αν μού επιτρέπεται νά πώ γιά τίς παρατηρήσεις πού έκανε ο κ. Φίλιας, εκτός τού θαυμασμού του, καί σέ δύο γενικές γραμμές, ειναι οτι είδε τίς Ελιές σέ μία περισσότερο πυκνή κατάσταση. Θά πρότεινε δέ νά έχουν λίγο περισσότερο τήν κυκλοφορία τού αέρα στό φύλλωμά τους πρός αποφυγή τών ασθνειών.

Αυτά, όσο γιά τίς δικές μου προσωπικές εντυπώσεις, ειναι οτι αισθάνομαι σάν νά επήγα σέ μία ανώτερη τάξη τού Σχολείου, μέ αυτά πού διδάχτηκα από τόν κ. Φίλια.

Λευτέρης Νικολάκης