Μόνο για τα Μέλη μας

Εάν ήδη είσθε μέλος του συνδέσμου μας, στην σελίδα αυτή μπορείτε να ανανεώσετε τα στοιχεία σας ώστε να συμπεριληφθείτε στην ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών της οικογένειας του ΕΡ.Ο.Σ. Η παρακάτω φόρμα θα στείλει στη βάση δεδομένων μας όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας για άμεση, έγκαιρη και κυρίως έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν σαν ερασιτέχνες αμπελουργοί και ελαιοπαραγωγοί.

Στοιχεία Μέλους – Μόνο για τα μέλη μας
E-mail:
Ονοματεπώνυμο :
Πατρώνυμο :
Ψευδώνυμο :
Ημερ.Γέννησης :
Επάγγελμα :
Διεύθυνση :
Πόλη :
Ταχ. Κωδ. :
Σταθερό τηλέφωνο :
Κινητό τηλέφωνο :
Γράψτε το νούμερο που βλέπετε δίπλα!