Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Μπορείτε να παραγγείλετε τις κάτωθι ποικιλίες Ελιάς
BΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ :
Ελιά Αμφίσσης Ελιά Αμφίσσης :Μέγεθος καρπού : 6,1 - 7,5 %
Χρήση : βρώσιμοι
Ελαιοπεριεκτικότητα : χαμηλή < 17 %
Επεξεργασία καρπών : πράσινοι και / ή μαύροι
Παραγωγικότητα : κανονική προς υψηλή
Αντοχή στο ψύχος : κανονική
Ελιά Καλαμών Ελιά Καλαμών : Μέγεθος καρπού : 4,1 - 6,0 gr
Χρήση : βρώσιμοι
Ελαιοπεριεκτικότητα : χαμηλή < 17 %
Επεξεργασία καρπών : μαύροι
Παραγωγικότητα : κανονική προς υψηλή
Αντοχή στο ψύχος : κανονική
Ελιά Χαλκιδικής Ελιά Χαλκιδικής :Μέγεθος καρπού : 4,1 -7,0 gr
Χρήση : βρώσιμοι
Ελαιοπεριεκτικότητα : μέτρια 17 - 22 %
Επεξεργασία καρπών : πράσινοι
Παραγωγικότητα : Μέτρια προς κανονική
Ελιά Θάσου-θρούμπα Ελιά Θρούμπα-Θάσου :Μέγεθος καρπού : 4,1 -6,0 gr
Χρήση : βρώσιμοι
Ελαιοπεριεκτικότητα : μέτρια 17 - 20 %
Επεξεργασία καρπών : Ωριμοι - μαύροι
Παραγωγικότητα : κανονική
Αντοχή στο ψύχος : κανονική
ΛΑΔΟΕΛΙΕΣ :
Ελιά Κορωνέϊκη Ελιά Κορωνέικη : Μέγεθος καρπού : 0 - 2,5 gr
Χρήση : για λάδι
Ελαιοπεριεκτικότητα : υψηλή > 22 %
Επεξεργασία καρπών : μόνο για λάδι
Παραγωγικότητα : πολύ υψηλή
Αντοχή στο ψύχος : κανονική

Παραγγελίες για Ελιές έως 15 Φεβρουαρίου. Στους: Γιάννη Μπαρμπαρή τηλ.: 22890-22353 - Δημήτρη Ρουσουνέλο τηλ.: 6944393323
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εγκαίρως.