Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για το Αμπέλι – 06-05-2016

Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ – Ε Χ Θ Ρ Ο Ι ΤΟΥ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ

ΕΧΘΡΟΙ- ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (Plasmopara viticola)
– Μετά από παρατεταμένη ανομβρία οι πρόσφατες τοπικές βροχοπτώσεις ύψους 1 – 30 χιλ. δημιουργούν συνθήκες για μελλοντικές μολύνσεις, ιδιαίτερα όπου συνοδεύτηκαν με ισχυρές διυγράνσεις των φύλλων.
– Συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) προβλέπεται να εμφανιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας (9 – 10 Μαΐου).

Οδηγίες:
Χρόνο προληπτικής επέμβασης: 8 – 9 Μαΐου.
Να προτιμηθούν σκευάσματα επαφής.
– Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια σας, φύλλωμα και σταφύλια (αυτή την εποχή χτυπά κατ’ ευθείαν τα σταφύλια). Σε περιοχές που εμφανιστούν συμπτώματα να γίνει αμέσως καταπολέμηση.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 06/05/2016:
Τεχνικό Δελτίο – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Αμπελοκαλλιέργεια, Γεωργικές προειδοποιήσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.