Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά – 15-03-2017

ΕΧΘΡΟΙ KAI ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η νέα βλάστηση στην ελιά έχει ξεκινήσει. Στις παραλιακές και στις πρώιμες περιοχές σχηματίζονται τα πρώτα ζεύγη φύλλων και σταδιακά επιμηκύνονται οι ανθοφόροι οφθαλμοί σχηματίζοντας τις ανθοταξίες (στάδια Β και C). Στις μεσοπρώιμες περιοχές ξεκινάει έκπτυξη των οφθαλμών (στάδιο Β). Στους περισσότερους ελαιώνες παρουσιάζεται εμφανής εξασθένιση των δέντρων και σχετική ανομοιομορφία στο δυναμικό της νέας βλάστησης.

Μυκητολογικές ασθένειες (ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ Pseudocercospora cladosporioides
& ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ Spilocaea oleaginea) που προκαλούν αποφύλλωση και εξασθένιση των προσβεβλημένων ελαιοδέντρων. Έντονες μολύνσεις με προσβολές στους καρπούς, υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου και μειώνουν την παραγωγή.

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων σχετίζεται με την επικράτηση υγρών καιρικών συνθηκών όπως συμβαίνει αυτές τις ημέρες, με συνεχείς βροχοπτώσεις. Υψηλή σχετική υγρασία και ανοιξιάτικες βροχές ευνοούν νέες μολύνσεις
. Τελευταία διαπιστώνεται επέκταση των μολύνσεων και σε περιοχές που δεν είναι τόσο ευνοϊκό το μικροκλίμα. Επίσης η ποικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχετικά ανθεκτική, αποδεικνύεται ευαίσθητη.
Ευπαθείς ποικιλίες:Θρουμπολιά, Άμφισσας, Τσουνάτη, Καλαμών.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 13/03/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.