Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 25-05-2017

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ*Τα πρώτα βλαστικά στάδια διαφοροποιούνται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι. Στον Πίν.1, σε ένα γενικό κανόνα, δίνονται ενδεικτικά τα βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας και είναι αντιπροσωπευτικά για τα περισσότερα αμπέλια.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:(Lobesia botrana)
Γενικές πληροφορίες-Διαπιστώσεις:
-Τις τελευταίες μέρες, σταδιακά καταγράφεται δραστηριότητα (αυξανόμενοι πληθυσμοί-αραιές ωοτοκίες) στις περιοχές που ακολουθούν την πρώιμη ζώνη.

Οδηγίες :
Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Επιτραπέζια: 26 – 27 Μαΐου
Σουλτανίνα – οινάμπελα: 29 – 31 Μαΐου

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 25/05/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.