Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά – 19-10-2017

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: (Pseudomonas savastanoi)
Ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους μεγάλους κλάδους, στον κορμό και σπανιότερα στα φύλλα. Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και
εξασθένηση των δέντρων.

∆ιαπιστώσεις:
Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή βροχής και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες το βακτήριο μπορεί να προσβάλει τα δέντρα μέσω πληγών που δημιουργούνται συνήθως από παγετό, χαλάζι, δυνατό άνεμο ή μετά από ράβδισμα ή κλάδεμα.

Οδηγίες:
Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:
−Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
−Αμέσως μετά τη συγκομιδή, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι συστήνεται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.
−Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών στη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφευχθούν νέες μολύνσεις. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συστηματικά σε διάλυμα οινοπνεύματος ή χλωρίνης 5%.
−Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιμοποιείτε υγιή δενδρύλλια που προέρχονται από φυτώρια που δεν έχουν την ασθένεια.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 19/10/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.