Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για την Ελιά – 08/05/2015

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι ΤΗΣ Ε Λ Ι Α Σ

Εχθροί της Ελιάς

Η έναρξη της ανθοφορίας σηματοδοτεί και την επίθεση διάφορων εντόμων και εχθρών της Ελιάς.
Πυρηνοτρήτης – Μαργαρόνια – Βαμβακάδα – Πολλίνια . Αντιμετώπιση με εγκεκριμένα εντομοκτόνα τώρα!

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 08/05/2015:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.