Δελτίο γεωργικής προειδοποίησης για το Αμπέλι – 30/05/2015

Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ ΤΟΥ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 30/05/2015:
Τεχνικό Δελτίο – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Αμπελοκαλλιέργεια, Γεωργικές προειδοποιήσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.