Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά – 13-06-2017

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΙΑΣ ΟΨΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ποικιλία Κορωνέϊκη) :
Ολοκληρώθηκε το στάδιο της καρπόδεσης – μικροί καρποί μεγέθους κόκκου σταριού.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ : (Prays oleae)
Στο δίκτυο παγίδευσης των όψιμων περιοχών, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου. ∆ιαπιστώθηκαν πυκνές ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς.
Οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται πάνω στον κάλυκα, μπαίνουν στον καρπό και αναπτύσσονται τρώγοντας τον πυρήνα. Οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν πρόωρα.

Οδηγίες:
−Συστήνεται ψεκασμός κάλυψης κατά των προνυμφών με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Στόχος είναι η καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών πριν μπουν στον καρπό.
− Όψιμες περιοχές: 14 – 17 Ιουνίου.
Ανάγκη καταπολέμησης έχουν ελαιώνες με χαμηλή καρπόδεση.
Αν τα δέντρα έχουν δέσει ικανοποιητικά ή παρουσιάζουν ασήμαντη καρποφορία δε χρειάζεται να ψεκάσετε.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 13/06/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.