Γεωργική προειδοποίηση για το Αμπέλι 16-06-2017

Ευδεμίδα: Επανάληψη ψεκασμού σε ενδιάμεση ζώνη-κάτω Μεσσαρά,όψιμες περιοχές.
Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Ευαίσθητα στάδια.
Περονόσπορος: Προσοχή κατά θέσεις και στις περιόδους με έντονες πρωινές δροσιές.
Τζιτζικάκι: Αύξηση πληθυσμών. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα μόνο μετά από έλεγχο.
Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσσαρά
Επιτραπέζια: 18 – 19 Ιουνίου
Όψιμες περιοχές
Επιτραπέζια : 20 – 21 Ιουνίου
Σουλτανίνα – οινάμπελα : 23 – 25 Ιουνίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.
Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι…

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 16/06/2017:
Τεχνικό Δελτίο – ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κατηγορίες: Γεωργικές προειδοποιήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.